Skip to content

Posedujemo najsavremenije sušare za sušenje građe koje se sastoje od 4 komore ukupnog kapaciteta 510 m3

Sušara je pogodna za sušenje građe svih vrsta.

U obzir dolazi kako parena, tako i neparena građa.

Debljine:

 • 25mm,
 • 32mm,
 • 38mm,
 • 50mm,
 • 60mm
 • 70mm

Tip drveta:

 • bukova,
 • čamova,
 • topolova,
 • hrastova,
 • jasenova

Prilikom prijema robe na sušenje obavlja se istovar robe u prijemnom delu, gde se vrši prijemna evidencija robe.

Nakon čega roba ulazi u sušaru.

Proces sušenja nadgleda osoba koja ima dvadesetogodišnje iskustvo u oblasti sušenja i u bilo kom momentu korisnik naše usluge može dobiti informacije o trenutnom procentu vlažnosti njegove robe i preostalom vremenu do kraja procesa sušenja.

Nakon završenog procesa sušenja korisnik naše usluge biva obavešten o tome. Po završetku sušenja, roba se skida sa letvica i pakuje.

Sledi utovar robe po dogovoru sa korisnikom usluga. Takođe, pružamo i mogućnost utovara robe u kontejnere.

Back To Top
Search